PERİYODİK ELEKTRİK BAKIM İŞLERİ 

 

• Yanmayan aydınlatmaların tespit edilmesi ve ampul değişimleri

• Arızalı olan balast-trafoların değişimleri

• Özel kimyasallarla reflektör temizlikleri

• Anahtar ve devre kontrolleri

• L1-L2-L3 fazları arası yük dağılımı hesaplamaları

• Aydınlatma şiddet ölçümleri yapılması

• Acil Aydınlatma armatürlerinin kontrollerinin yapılması

• Tabela, Totem, Vitrin ve Dış cephe aydınlatmalarının kontrollerinin yapılması

ic_mimarlik_page-32.jpg
AYDINLATMA SİSTEMLERİ
sivacon-8pv-siemens.png

• Pano içerisinde bulunan şalt malzeme grubunun sıkılık kontrollerinin yapılması
• Kablo izolasyonlarının kontrolleri
• Düzgün bağlantı, montaj ve topraklama kontrolleri
• Sigorta, şalter, klemens, kabloların geçirgenlik kontrolleri
• Fazların çektiği akımların ölçü cihazlarıyla kontrolleri
• Ark veya kısa devre belirtilerinin ölçümlenip engellenmesi
• Şebeke giriş voltaj ölçümleri ve nötr-toprak değerlerinin alınması
• Yanık kontak veya aşırı ısınmaların belirlenmesi
• Giriş kompakt şalterinin kurularak giriş ve çıkışından fazlar arası voltaj ölçümleri
• Faz sinyal lambalarının sağlamlık kontrolleri

ELEKTRİK PANOLARI

• Kompresör yardımı ile genel toz temizliklerinin yapılması
• Akü ve akü gruplarının kutup başları izole edilerek temizliklerinin yapılması
• Akülerin kapasiteleri ölçülerek kontrollerinin yapılması
• Sistemin elektriksel bağlantıları, montajları, elektronik kartlarının işlevleri ve programlarının kontrol edilip tespit edilen hataların giderilmesi
• Eviricinin, statik By-pass’ın ve Manuel By-pass’ın işlevlerinin kontrolü
• Tüm enerji taşıyan bağlantı noktalarının gevşeklik ve geçirgenlik kontrollerinin yapılması
• Topraklama ve tesisat kontrollerinin yapılması
• Soğutma ve fan grubunun kontrollerinin yapılması
• Panel üzerinde fonksiyon testlerinin gerçekleştirimleri

ups.png
GÜÇ KAYNAĞI
KOMPANZASYON PANOLARI

 

• Kondansatör dielektrik dayanımlarının kontrolleri
• Sistemdeki akım ve gerilim ölçümleri, kapasitans ölçümleri yapılması
• Bağlantı kontrolleri yapılarak gevşekliklerin alınması
• Fazlardan geçen akımların ölçülmesi
• Güç analizörü ile en az 1 saniyelik periyotlarda gerilim akım ve güç ölçümünün yapılması
• Sistemde şönt reaktör var ise :
    -Sargı direnci ve reaktanslarının ölçümlerinin yapılması
    -Kısmi boşaltma ve yalıtım direncinin kapasite kontrolü yapılması
    -Şönt reaktörün akım trafosu, buşing ve yağ testlerinin yapılması
• Reaktif güç kontrol rölesi programlamasının yapılması
• Pano içerisinde fiziki tozların vakumla temizlenmesi
• Pano kapak ve menteşelerinin kontrolleri

3-4.png
JENERATÖR

•  Sistemin yağ, yakıt ve hava filtrelerinin değişimleri yapılır
• Antifriz dolumu ve soğutma suyu seviyesi kontrolleri yapılması
• Radyatörün korozyondan ayırma işlemleri yapılması
• Hortum ve bağlantılarının kontrolleri yapılarak sızdırmazlık testlerinin gerçekleştirilmesi
• Akü seviyesi ve şarj kontrollerinin yapılıp kutup başlarındaki oksitlenmelerin giderilmesi
• Egzost sisteminin kontrolleri ve baca sisteminin tahliye testlerinin yapılması
• Yakıt hatlarının ve yakıt seviyesinin kontrollerinin yapılması
• Motor yağ ve seviye kontrollerinin gerçekleştirilmesi
• Tüm elektrik bağlantılarının kontrolleri, gevşekliklerinin giderilmesi ve göstergelerin kontrollerinin

yapılması
• Jeneratöre bağlı motorlu şalterler ve senkronizasyon panosunun kontrollerinin yapılması,
• Sistemin tüm kayışlarının kontrollerinin yapılması
• Motor, şase ve alternatör temizliklerinin yapılması

GEN.jpg

ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ

• Mahal içerisinde bulunan data hatlarının testlerinin yapılması
• Data hatlarının mesafe kontrolleri ve veri taşıma kapasitelerinin testlerinin gerçekleştirilmesi
• Modem, telefon hattı, kasa, yazıcı gibi ekipmanların enerji kontrolleri ve hat testlerinin yapılması
• Kameraların yön ayarları, lens ayarları, netlik ayarları ve temizliklerinin yapılması
• Kayıt cihazlarının kamera soket bağlantıları, network bağlantıları ve elektrik bağlantı kontrollerinin yapılıp, fan-dış yüzey temizliklerinin gerçekleştirilmesi
• Kamera sisteminin uzaktan izleme ve network yazılımlarının kontrolleri yapılarak yazılım güncelleştirmelerinin yapılması
• Ses sistemine ait, mikrofonlar, hoparlörler, DCN üniteleri ve diğer donanımların kontrollerinin yapılması
• Acil anons sistemine ait ekipmanların testlerinin yapılması
• Amfi bağlantılarının kontrollerinin yapılması ve fanların çalışma kontrollerinin yapılması
• Online müzik yayını yapılan noktalarda data hat kontrolleri ve iletim unsurlarının ayarlarının yapılması
• Uyarıcı levhalarının kontrollerinin yapılması
• Pano içerisinde fiziki tozların vakumla temizlenmesi
• Pano kapak ve menteşelerinin kontrolleri
• Uyarıcı levhalarının kontrollerinin yapılması

ZAYIF AKIM.jpg

TERMAL KAMERA KONTROLLER

Termal kamera, görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. 

• Elektik panolarında bulunan sigorta grupları ve kablolarda oluşan değer üstü ısınmaların tespiti
• Kompanzasyon panolarında bulunan reaktör ve kontraktörlerin sıcaklık değerlerinin ölçülmesi
• Kesici devrelerinde yaşanan ısınmaların tespiti
• Kablolardan geçen aşırı yükün tespitinin yapılması
• Su ve ısı yalıtımında yaşanan kaçakların tespit edilmesi
• Tesisat kaçaklarında sorunun nereden kaynaklandığının tespit edilmesi

termal kamera.jpg

PERİYODİK MEKANİK BAKIM İŞLERİ

 

 

• Sistemde bulunan filtrelerin temizliklerinin yapılması ve zamanı gelenlerin yenileriyle değişimlerinin yapılması
• Pislik tutucu ve hava alma prujör temizliklerinin yapılması
• Sistemlerin eşanjör, kondenser Isı değiştirici serpantinler, Evaparatör  ve ilgili diğer ekipmanlarının özel kimyasallar ile temizliklerinin yapılması
• Su drenaj hattı ve drenaj tavalarının temizliklerinin yapılarak yosun önleyici tablet uygulanması
• İç ve dış ünitelerin fan, fan motorunun akım kontrolü ve temizliklerinin yapılması
• İç ve dış Ünitelerin elektronik kart, bağlantı soketleri ve elektrik bağlantıların kontrollerinin   yapılması
• Sistemlerinin gaz ve su kaçak kontrolü yapılması
• Sisteme ait cihazların ve görünür tesisatın iç, dış kasa yüzey temizliklerinin yapılması
• Kompresör yağı, akımı ve basınç testlerinin yapılması
• Dört ve üç yollu vanaların çalışma ve bobin kontrollerinin yapılması
• Sistemin soğutucu Gaz kontrolü yapılıp, eksik gözlemlenir ise tamamlanması 
• Bakır boru hattının gaz kaçak, izolasyon kontrollerinin yapılması ve eksiklerin giderilmesi
• İletişim kabloları ve termostat kontrollerinin yapılması

HTB1SLdKfStYBeNjSspaq6yOOFXaw.png

VRV / KLİMA VE FANCOIL SİSTEMLERİ

 

• Tüm ünite ızgaralarının sökülüp vakumla temizliğinin yapılması
• Sistemde bulunan filtrelerin temizliklerinin yapılması ve zamanı gelenlerin yenileriyle değişimlerinin yapılması
• Su drenaj hattı ve drenaj tavalarının temizliklerinin yapılarak yosun önleyici tablet uygulanması
• Serpantinlerin vakum ve fırça ile düzeltilerek özel kimyasalla yıkama işlemlerinin yapılması
• Tüm boru hattı, fitingsler, valfler ve serpantinlerde sızıntı olup olmadığını kontrolü ve sızıntı varsa giderilmesi
• Cihazın çalıştırılarak kumandaların, rölelerin ve şalterlerin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edilmesi
• Sistemin soğutucu Gaz kontrolü yapılıp, eksik gözlemlenir ise tamamlanması
• Pislik tutucu ve hava alma prujör temizliklerinin yapılması
• Expansion valf ve 4 yollu vana kontrollerinin yapılması
• İletişim kabloları ve termostat kontrollerinin yapılması

ısı pompası.png

ISI POMPASI (WSHP) 

• Santral fan motoru temizlenip genel kontrollerinin yapılması
• Sistemde bulunan filtrelerin temizliklerinin yapılması ve zamanı gelenlerin yenileriyle değişimlerinin yapılması
• Elektrik motoru kayıştan ayrılarak boşta çalışma ses ve ısı kontrollerinin yapılması
• Fan motoru elektrik bağlantı kontrolleri yapılacak, gevşemiş olan cıvataların sıkılması
• Elektrik motor sargıları topraklama dirençlerinin ölçülmesi
• Fan yatak sıkılığı kontrol edilmesi ve rulmanların yağlanması
• Fan kanatları toz ve yağdan arındırılması
• Klima santralinde bulunan tüm kayışlar kontrol edilmesi ve eskimiş olanların değiştirilmesi
• Isıtma ve soğutma bataryası temizlikleri yapılması
• Donma termostatı işlevsellik kontrollerinin yapılması
• Damper motorları kumanda testi yapılması
• Drenaj tavası ve hatları temizlenmesi
• Klima Santrali elektrik panelleri kontrol edilmesi
• Mekanik odalarda klima santrallerine bağlı hava kanallarının kontrolü ve kaçakların giderilmesi
• Klima santrallerinin eşanjör, kondenser Isı değiştirici serpantinler, Evaparatör ve ilgili diğer

ekipmanlarının özel kimyasallar ile temizliklerinin

klima-santrali.png

KLİMA SANTRALLERİ

 

• Sistemin gaz kaçağı, sıcaklık sensörü, yağ asidi ve yağ sıcaklık kontrolleri yapılması,
• Kondenser temizliği ve fan kontrolleri yapılması,
• XV/EXV kontrolleri yapılması ,
• vaporatör su kaçağı kontrolleri yapılması, 
• Kablo bağlantı kontrolleri yapılması,
• Load/Unload ve Flow switch kontrolleri yapılması,
• Yağ ısıtıcı ve basınç transducer kontrolleri yapılması, 
• HP, LP, OP ve donma cut-out kontrolleri yapılması,
• Kondanser ve evaporatörün özel kimyasal ile temizliklerinin yapılması,
• Yağ basınç kontrolleri yapılmas,.
• Motor amperi ve kompresör yük kontrolleri yapılması,
• Likit subcooling sıcaklığının kontrolleri yapılması ,
• Emiş hattı, doyma sıcaklığı, basınç, superheat ve çevre sıcaklık kontrolleri yapılması,
• Açık havada bulunan chiller ünitelerinin açılış ve kapanış bakımlarında içlerindeki gaz hattında

bulunan vanaların kapatılması gerekenlerin kapatılması, açık bırakılması gerekenlerin açık bırakılması ve

donmaya karşı içinden sıvı boşaltılması gereken hatların boşaltılması ve antifriz uygulaması yapılması. 

Chiller.png

CHİLLER VE ISLAK - KURU SOĞUTUCULAR 

• Hava perdelerinin termostat ve fan yataklarının kontrolü yapılması
• Hava perdelerinin ısıtma rezistans kontrolü yapılması
• Fanlarının balans kontrolü yapılması
• Topraklama ve elektrik kaçak testi yapılması
• Hava perdelerinin varsa kayış kasnak sistemleri kontrol edilmesi, kayış gerginliği ayarlanması, kayışlarda

yıpranma var ise yenisi ile değiştirilmesi
• Kayış yerine şaft ve kaplin sistemi kullanılmışsa şaft temizlenmesi, yağlanması ve kaplin kontrolü yapılması
• Hava perdelerinin Serpantinleri vakum veya fırça ile temizlenmesi, kimyasal ile yıkama işlemi yapılması
• Hava perdelerinin motor ve fan şaft rulmanları yağlanması.nin yapılması

hava perdesi.png

HAVA PERDELERİ

 

• Pompa sızdırmazlığı, vida ve cıvataların sıkılı olması, vana ve çekvalflerin sızdırmazlık kontrollerinin yapılması
• Kaplin ayarı ile yataklama veya yabancı cisimlerden kaynaklanabilecek seslerin kontrollerinin yapılması
• Pompa çalışma noktasındaki basma yüksekliğinin ayarlanması
• Elektrik besleme gerilimi, tüm bağlantı kabloları, pano içindeki termik role ve kontaktörlerin kontrol edilerek sorunların giderilmesi
• Pislik tutucuların temizliklerinin yapılması
• Pompaların pervanelerinin ve çarklarının kontrolleri yapılarak, fiziki temizliklerinin yapılması
• Pompaların havalarının alınması 
• Pompaların bağlı olduğu kolektörlerin temizliklerinin yapılması
• Kolektör suyu baslması
• Pompalara ait arızalı contalar yenilenmesi
• Emiş hattı basınç kontrolleri yapılması.

Sirkülasyon_Pompası.jpg

SİRKÜLASYON POMPALARI 

• Pompaların mekanik salmastra aşınması ve motora su kaçması durumlarının kontrollerinin yapılması
• Pompa sızdırmazlığı, vida ve cıvataların sıkılı olması, vana ve çekvalflerin sızdırmazlk kontrollerinin

yapılması
• Pompa motor gövdesi su ve yağ kaçaklarına karşı kontrol edilip, sorun olması durumunda yağ keçesi,

conta ve tapa değişimlerinin yapılması
• Pompanın kablo girişinin kontrolü ve temizliğinin yapılması
• Pompa panolarının genel elektriksel kontrollerinin yapılması
• Pompanın çalıştığı kuyunun temizliğinin yapılması
• Pompaların güçlerine göre çektiği akımın ölçümlerinin yapılması

dalgıç pompa.jpg

DALGIÇ ve DRENAJ POMPALARI 

• Yangın detektörleri ve tüm saha elemanlarının iç ve dış temizliğinin özel kimyasallar ile yapılması
• Kırık buton camları ve arızalı butonlar değiştirilmesi
• Yangın algılama ve ikaz sisteminin kablo bağlantıları, dedektör hatları, siren hatları ve elektriksel bağlantılar kontrol edilip, sorunların giderilmesi
• Yangın algılama ve ikaz panelinde akülerin kontrollerinin yapılması ve panelde tespit edilen hataların giderilmesi
• Yangın algılama ve ikaz panelinin tuş takımı ve display kontrolleri
• Loop ve diğer çıkışların voltajları ölçülerek nominal değerlerde olup olmadığı kontrolleri
• Sprinkler sistemine bağlı tüm flow switch’lerin test drenaj vanaları açılarak bağlı oldukları input

modüllerinin aktivasyon kontrollerinin yapılması
• Sprinkler sistemine bağlı tüm kelebek vanaların pozisyonu değiştirilerek bağlı oldukları input

modüllerinin aktivasyon kontrollerinin yapılması
• Yangın algılama paneli yazılım güncellemeleri yapılması
• Yangın algılama ve ikaz panelinin senaryo testleri yapılması

yangın algılama.jpg

PERİYODİK YANGIN ALGILAMA ve İHBAR SİSTEMLERİ BAKIMI 

 

PERİYODİK MİMARİ BAKIM İŞLERİ 

KEPENK ve KAYAR KAPI SİSTEMLERİ 

• Kepenk ve kayar kapıların mekanik ve elektronik aksamları kontrol edilerek sorunların giderilmesi
• Optik emniyet fotoselleri, uzaktan kumanda alıcı/veri kartı ve flâşör lambaların kontrollerinin yapılması
• Mekanik ekipmanlarının yağlama işlemlerinin yapılması
• Sistemin hareketini kontrol etmekte olan elektronik kartların kontrolleri ve ayarlarının yapılması
• Kepenk ve kayar kapıların kayış kontrollerinin yapılması ve sorunlu kayışların değiştirilmesi
• Kepenk ve kayar kapı sistemlerine ait aksamlar toz ve yabancı maddelerden arındırılarak cihazların iç

ve dış temizliğinin yapılması
 

kenek.jpg

 

• Dolap ve reyon imalatları yapılması
• Kasa bankosu, çekmece onarımları
• Kabin Askılıkları, aynaları ve süpürgelik tamiratları
• Kapı Kolları, Menteşe, kilit değişimleri
• Rail Stand onarımları
• Vitrin ve Mağaza için Manken alt stant imalatları
• Kabin İmalatları
• Kasa Bankosu imalatları
• Mağaza için, Vitrin, Tavan boya işleri

• Alçı Tadiltları
• Tek yüz-Çift yüz Alçı duvar ve bölme duvar imalatı
• Klipin tavan imalatı
• Tavan Taşyünü değişimleri
• Seramik kırım-döşeme ve zemin işleri
• Alçı- İnce sıva işleri yapılması
• PVC, Laminant ve Halı Zemin döşemesi yapılması
• Kaynak işleri
• Barisol Açma-Kapama ve temizlik işleri yapılması


 

renovasyon.jpg

MOBİLYA, BOYA ve RENOVASYON İŞLERİ